Historie

 

De Winsumer IJsbaan is opgericht op 12 maart 1865 in café ‘De Bron’, nu ‘J&A’. Men wilde het winterse plezier vergroten door verschillende activiteiten:

  • afzetten en vegen van banen

  • regelen dat het scheepvaartverkeer het prille ijs niet kapot zou varen

  • organiseren van hardrijderijen (zeg maar: wedstrijden).In het reglement is het zo verwoord:


“De genoegens van het ijsvermaak te verhoogen door zoveel mogelijk middelen aan te wenden, om de veiligheid en bruikbaarheid van het ijs te bevorderen; hiertoe zoo veroorbaar, met het Bestuur der Gemeente in overleg te treden en het toezigt op de baanvegers uit te oefenen; wijders, om op geschikte tijden door het uitlooven van prijzen, hardrijderijen te doen houden en alles aan te wenden wat in betamelijken zin het ijs tot een veld van velerlei genoegens maken kan.”


De activiteiten van de Winsumer IJsbaan waren tot 1953 op het Winsumerdiep. Overal ontstonden al landijsbanen waar eerder geschaatst kon worden dan op de vaarten. Een speciale ‘Stichting tot aanleg en Exploitatie van een ijsbaan te Winsum-Obergum’ is in 1951 opgericht om zo’n landijsbaan op te richten. Dat is in 1953 gelukt op een terrein waar nu camping Marenland ligt. Deze ijsbaan is vervolgens overgedragen aan de Winsumer IJsbaan. Sinds 1988 ligt de ijsbaan aan de Netlaan, in 1990 is het gebouw er bij geplaatst.


In 1882 was de Winsumer IJsbaan één van de oprichters van de Nederlandse Schaatsenrijdersbond, de latere KNSB. De Winsumer IJsbaan is een tijdje lid-af geweest, maar vandaag de dag nog steeds lid van de KNSB. In 1927 werkte de Winsumer IJsbaan met de andere natuurijsverenigingen in de provincie samen in de “Noorder IJsbond”. Toen in 1929 het gewest Groningen van de KNSB werd opgericht werd de Winsumer IJsbaan ook hier lid van. De Noorder IJsbond bestaat niet meer, maar heeft met de Winsumer IJsbaan aan de wieg gestaan van de Vereniging Noorderrondritten.


Op 2 november 1935 opperde de heer P.M. Harkema de suggestie een soort Elfstedentocht in het ‘Grunnegerlaand’ te organiseren. De belangstelling voor hardrijderijen nam af en de belangstelling voor toertochten nam toe. Samen met de Noorder IJsbond is in 1940 de eerste Noorderrondrit gehouden met zo’n 1700 deelnemers, een enorm aantal voor die tijd. Winsum was start en finishplaats. Toen in 1985 de Noorderrondritten weer georganiseerd werden was de gemeente Baflo zeer bereidwillig e.e.a. te faciliteren; sinds dat jaar is Baflo de start- en finishplaats.

In 2015 bestond de Winsumer IJsbaan 150 jaar. Ter gelegenheid van dit feit is een jubileumboek uitgegeven. Daarnaast is er een feestelijke receptie gehouden in de gerenoveerde Centrumkerk die druk is bezocht.


Het gebouw bij de Winsumer IJsbaan was in feite een oude kleuterschool uit Baflo, dus al op leeftijd toen het in 1990 geplaatst werd. Dat gebouw werd zeer slecht en in 2016 heeft het bestuur besloten dat renovatie of nieuwbouw onvermijdelijk was. Dankzij het Winsumer Glazenhuis is in 2014 al een bedrag van ruim € 7000 bijeengebracht door de Winsumer bevolking. Met een subsidie van het Loket Leefbaarheid en de gemeente Winsum is in 2016 en 2017 het gebouw grondig vernieuwd. De werkzaamheden zijn vrijwel volledig uitgevoerd door bestuur en andere vrijwilligers: het kan het er weer jaren tegen.


Een uitgebreide beschrijving van de historie van de Winsumer IJsbaan staat in ons jubileumboek “150 jaar schaatsplezier”. Het is via de secretaris en/of penningmeester te bestellen voor € 10. Zie ‘de winkel’ op onze website.